Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Punktacja wewnętrzna na poziomie autorów - współautorstwo hum./społ./telog. i nauk ścisłych

Automatyczna punktacja artykułów wg wykazu MEiN

Moduł doradczy w ewaluacji 2022-2025

Wykaz czasopism i konferencji MEiN z 21 grudnia 2021


Wykaz czasopism i konferencji MEiN z 1 grudnia 2021

Wykaz wydawców MEiN jest dostępny w systemie Expertus

Nowa wersja modułu doradczego
w ewaluacji 2017-2021


Wykaz wydawców MEiN z 22 lipca 2021

Wykaz wydawców MEiN jest dostępny w systemie Expertus

Integracja systemu Expertus z PBN API


Porównanie wykazu 2021.02.18 z wykazami z grudnia 2019 oraz 2021.02.09
[wykaz z 18 lutego 2021 jest już dostępny w systemie Expertus]


Wykaz czasopism, mat. konf.
z 18 lutego 2021 dostępny w systemie Expertus


Wykaz czasopism, mat. konf.
z 9 lutego 2021 dostępny w systemie Expertus


Moduł doradczy w ewaluacji 2017-2021
rozporządzenie MNiSW z 31 lipca 2020


Moduł doradczy w ewaluacji - rozporządzenie MNiSW z 22 lutego 2019


Wykaz czasopism, mat. konf. i wydawców
z 20 grudnia 2019 dostępny w systemie Expertus


Wykaz czasopism i mat. konf. z 31 lipca 2019
dostępny w systemie Expertus


Wykaz czasopism i mat. konf.
31 lipca 2019


PBN 2.0 - komunikat OPI z 19 lipca 2019 r.


Ustawa 2.0 (z dnia 20 lipca 2018 r.),
ewaluacja 2017-2020


Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. [2013-2016]


Zaimplementowane wykazy punktacyjne MNISW
najnowszy wykaz czasopism, mat. konf. i wydawców
z 20 grudnia 2019,
wykaz czasopism i mat. konf. z 31 lipca 2019 (zastąpiony wykazem z 20 grudnia 2019)
wykaz wydawców monografii z 18 stycznia 2019 (zastąpiony wykazem z 20 grudnia 2019)
tzw. lista 4-letnia (2013-2016) ze stycznia 2017,
lista roczna 2016, 2015,
2014 (wraz z korektą z marca 2015),
2013, 2012.
Analizy wybranych wykazów MNiSW

grudzień 2019      lipiec 2019      grudzień 2015      marzec 2015      grudzień 2014      grudzień 2012      wrzesień 2012


Splendor, Expertus, cytowania

Expertus