Aktualizacja danych wg JCR 2024Data opublikowania: 21 czerwca 2024.

Dane JCR 2024 w bazach wykorzystujących Web of Science Journal API (JCR)

Moduł integracji systemu Expertus® z Web of Science Journal API (JCR) zapewnnia synchronizację danych systemu Expertus z danymi udostępnianymi poprzez API do JCR od roku 1997: Impact Factor (standardowy tj. 2-letni), Impact Factor 5-letni, Impact Factor jednoroczny oraz kwartyle w we wszystkich kategoriach dziedzinowych czasopisma (uwzględniają wszystkie edycje JCR).

Dane pobierane są automatycznie w trybie bezobsługowym i dostępne są już następnego dnia po opublikowaniu.

Opis modułu:

Szczegóły wkrótce w serwisie technicznym: wejście.

Splendor, Expertus, cytowania

Automatyczna integracja z Web of Science Journal API (JCR) 2024