Wykaz czasopism i mat. konf. - komunikat MNiSW z 31 lipca 2019 r.Wykaz czasopism i mat. konf. - komunikat MNiSW z 31 lipca 2019 r.w związku z ukazaniem się nowego wykazu czasopism i materiałów konferencyjnych (komunikat MNiSW z 31 lipca 2019) uprzejmie informujemy, że: Wykaz MNiSW zaimplementowany w systemie Expertus będziemy udostępniać wszystkim zainteresowanym wkrótce.

Szczegóły w serwisie technicznym - wejście.

Splendor, Expertus, cytowania

Wykaz czasopism i mat. konf.
31 lipca 2019