Lista czasopism punktowanych MNiSW 2012
(17 września) w systemie Expertus


Lista opublikowana 17 września 2012
- informacje i uwagi

Korzystając z plików pdf opublikowanych przez MNiSW 17 września br. utworzyliśmy wykaz czasopism punktowanych z podziałem na listy A, B, C i udostępniamy go użytkownikom systemu bibliograficzno-bibliometrycznego Expertus w modułach rejestracyjnym i sprawozdawczym.
W trakcie prac nad konwersją danych natrafiliśmy na błędne ISSN (nie spełniające warunków określonych przez issn.org), duplikaty (to samo czasopismo z identycznym ISSN na różnych listach z różną wartością punktową) lub duplikaty na tej samej liście z błędnym ISSN oraz na inne usterki (literówki).
Prosimy zatem - w trakcie pobierania punktów - o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące czasopisma:
  • Lista A i C - duplikat
  • pozycja 10190 na liście A (15 punktów) oraz 4304 na liście C (10 punktów)
  • Zeitschrift für Pädagogik
  • ISSN na obu listach 0044-3247
  • Lista C
  • pozycja 331
  • Archaiologikon Deltion
  • ISSN na Liście czasopism punktowanych: 0572-622X
  • poprawny ISSN: 0570-622X
  • Lista C
  • pozycja 585
  • Blake/An Illustrated Quarterly
  • ISSN na Liście czasopism punktowanych: 0160-628x
  • poprawny ISSN: 0160-628X
  • Lista C
  • pozycja 1257
  • Ethnologia Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology. Zeitschrift für die Anthropologie Südosteuropas. Journal d'anthropologie sud-est européen
  • ISSN na Liście czasopism punktowanych: 1111-0411
  • poprawny ISSN: 0111-0411
  • Lista C
  • pozycja 1271
  • Etnologické rozpravy / Ethnological Disputes
  • ISSN na Liście czasopism punktowanych: 1335–5074 [jako separator 'en dash']
  • poprawny ISSN: 1335-5074 [jako separator powinien być 'hyphen-minus']
  • Lista C
  • pozycja 2261
  • Kunst + Architektur in der Schweiz
  • ISSN na Liście czasopism punktowanych: 1421-086x
  • poprawny ISSN: 1421-086X
  • Lista C
  • pozycja 2564
  • Miteilungsblatt des Instituts fur soziale Bewegungen
  • ISSN na Liście czasopism punktowanych: 10173-2471
  • poprawny ISSN: 0173-2471
  • ponadto błąd w tytule - powinno być Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen
  • Lista C
  • pozycja 2655
  • Naamkunde. Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlands taalgebied
  • ISSN na Liście czasopism punktowanych: 0167-5357
  • poprawny ISSN: 0167-5257
  • uwaga: na pozycje 2654 ten identyczny tytuł z prawidłowym ISSN, zatem musi być to duplikat; oba ocenione na 10 punktów
  • Lista C
  • pozycja 4150
  • Viking (Norsk arkeologisk arbok)
  • ISSN na Liście czasopism punktowanych: 0332-608x
  • poprawny ISSN: 0332-608X
  • Lista C
  • pozycja 4222
  • World of Music
  • ISSN na Liście czasopism punktowanych: 0043–8774 [jako separator 'en dash']
  • poprawny ISSN: 0043-8774 [jako separator powinien być 'hyphen-minus']
  • uwaga: na pozycji 4223 zapis World of Music (The) dotyczący tego samego czasopisma
  • Lista A
  • pozycja 8160
  • Phlebologie-Annales Vasculaires
  • ISSN na Liście czasopism punktowanych: brak; podany jako ****-****
  • uwaga
  • Lista C
  • pozycja 3438
  • Romance Studies Alternate Ed 12
  • ISSN na Liście czasopism punktowanych: brak

Analizy wymaga ponadto podwójna obecność tego samego czasopisma na liście (lub różnych listach), gdy jeden zapis dotyczy wersji drukowanej (p-issn), a drugi wersji on-line (e-issn).
Ten sam artykuł może ukazać się w obu wersjach czasopisma, a punktacja jest często różna (jedna wersja na liście A, druga na B lub C).
Poniżej wykaz 116 takich przypadków:
 1. to samo czasopismo zamieszczone dwukrotnie, przynajmniej raz z błędnym issn
 2. to samo czasopismo - w wersji drukowanej z p-issn oraz w wersji on-line z e-issn
 3. rożne czasopisma, ale jedno z nich z błędnym tytułem (przykład poniżej)
 4. różne czasopisma o identycznych tytułach (co prowadzi do nieporozumień bez możliwości wglądu w pozostałe dane)

Na wykazie MNiSW z 17 września br. występują błędy w tytułach czasopism sugerujące identyczność tytułu z zupełnie innym czasopismem.
Przykład:
w części A poz. 3252, tyt.: EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, ISSN: 1101-1262, pkt: 35
w części C poz. 1316, tyt.: European Journal of Public Health, ISSN: 1210-7778, pkt: 12
W rzeczywistości czasopismo z poz. 1316 części C tj. z ISSN 1210-7778 nosi tytuł:
Central European Journal of Public Health - szczegóły na serwerze wydawcy.

Warto zauważyć, że tytuły mogą być zapisane identycznie lub różnić się wyłącznie wielkością znaków. W tym drugim przypadku najczęściej tytuł zapisany wielkimi literami pochodzi z listy A, a literami małymi z listy C. Ponadto taka sytuacja dotyczy także tytułów czasopism zagranicznych, których pisownię można było niezawodnie ustalić korzystając z ogólnie znanych metod.

listapozycjatytułissnpunkty
A8402Poznan Studies in Contemporary Linguistics1897-749915
C3027Poznan Studies in Contemporary Linguistics0137-245910
C2592Modern Italy1469-987710
C2593Modern Italy1353-294412
C2550Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies.1782-340410
C2551Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies.0922-088712
A7003Logopedics, Phoniatrics, Vocology1401-543920
C2422Logopedics, Phoniatrics, Vocology1651-202212
C2348Lettre de Zuylen et du Pontet SINCE 2006: Cahiers Isabelle de Charriere / Belle de Zuylen Papers0920-946810
C2349Lettre de Zuylen et du Pontet SINCE 2006: Cahiers Isabelle de Charriere / Belle de Zuylen Papers1872-783210
A6940Learning Media and Technology1743-989230
C2324Learning Media and Technology1358-165112
A6935LEARNING & MEMORY1072-050235
C2321Learning & Memory0143-753414
A6564JOURNAL OF THE AUDIO ENGINEERING SOCIETY1549-495025
C2163Journal of the Audio Engineering Society0004-755410
A6480Journal of Studies on Alcohol and Drugs1937-188830
C2157Journal of Studies on Alcohol and Drugs0096-882X14
A5645JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY & PSYCHOLOGY1478-994925
C2063Journal of Forensic Psychiatry & Psychology1478-995710
C2016Journal of Asian and African Studies0021-909612
C2017Journal of Asian and African Studies0387-280712
A4033IBERICA1139-724115
C1727Iberica0153-036410
A3953HISTORY WORKSHOP JOURNAL1363-355440
C1688History Workshop Journal0309-298414
C1453Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie1422-438010
C1454Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie0016-072510
A3384EYE0950-222X30
C1343Eye0960-779X10
C1320European Medieval Drama1378-227410
C1321European Medieval Drama1287-748412
A3252EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1101-126235
C1316European Journal of Public Health1210-777812
C1145Educational Philosophy and Theory0013-185712
C1146Educational Philosophy and Theory1469-581212
A2811EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES0888-325425
C1116East European Politics and Societies1533-837112
C996Dacoromania1582-443810
C997Dacoromania0342-029910
C923Contemporary Theatre Review1048-680114
C924Contemporary Theatre Review1477-226410
A2107CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST1385-404625
C860Clinical Neuropsychologist0920-163712
A1907Chemistry Education Research and Practice1109-402820
C825Chemistry Education Research and Practice1756-110814
A1859CHAOS1054-150040
C820CHAOS0108-445310
A1849CEREBRAL CORTEX1047-321140
C817Cerebral Cortex1566-681614
C613Book History1098-737114
C614Book History1529-149912
C518Axiomathes1572-839012
C519Axiomathes1122-115112
C506Australasian Victorian Studies1325-258510
C507Australasian Victorian Studies1327-874610
C473AS Mediatijdschrift1377-519710
C474AS mediatijdschrift0773-585510
A3080EPILEPSIA0013-958035
C1205Epilepsia0356-598X14
A3624Gender, Work and Organization0968-667325
C1475Gender, Work and Organization1468-043214
C1582Helikon0017-999X10
C1583Helikon0017-998110
C1490Germanic Review (The)0016-889010
C1491Germanic Review (The)1930-696212
A7739Nordic Psychology1901-227615
C2737Nordic Psychology0029-146310
A7737Nordic Journal of Music Therapy0803-982815
C2735Nordic Journal of Music Therapy0809-813112
A7555NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE1471-004850
C2674Nature Reviews Neuroscience1471-003X14
C2960Philosophica0379-840212
C2961Philosophica0872-478410
B1306Rozprawy Komisji Językowej0076-03905
B1307Rozprawy Komisji Językowej0084-29904
C3404Rivista di Letteratura Italiana1724-063810
C3405RIVISTA DI LETTERATURA ITALIANA0392-825X10
C3396Rivista di cultura classica e medioevale1724-062X10
C3397Rivista di cultura classica e medioevale0035-608510
C3200Research in Drama Education1470-112X12
C3201Research in Drama Education1356-978312
C3106Quaderni di storia1722-504310
C3107Quaderni di Storia0391-693610
C3944The Journal of the Society for American Music1752-196312
C3945The Journal of the Society for American Music1752-197112
A9660TALANTA0039-914040
C3863Talanta0165-248610
A9560STUDIA PSYCHOLOGICA0039-332015
C1459Studia Psychologica1642-24734
B1392Studia Europejskie2080-35673
B1393STUDIA EUROPEJSKIE1428-149X8
A215ADDICTION RESEARCH & THEORY1606-635925
C59Addiction Research & Theory1476-739212
C70Aevum1827-787X10
C71Aevum0001-959310
C196Anglo-Saxon England1474-053214
C197Anglo-Saxon England0263-675112
C245Anthropological Journal of European Cultures0960-060412
C246Anthropological Journal of European Cultures1755-292312
C254Anthropology Today0268-540X12
C255Anthropology today1467-832212
C268Antropologi Indonesia1693-167X12
C269Antropologi Indonesia1693-608612
A913ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC1432-066520
C383Archive for Mathematical Logic0933-584612
C506Australasian Victorian Studies1325-258510
C507Australasian Victorian Studies1327-874610
C518Axiomathes1572-839012
C519Axiomathes1122-115112
A9973URBAN EDUCATION0042-085925
C4112Urban Education0143-915412

Szczegóły w serwisie technicznym - wejście.

Rozporządzenia i komunikaty MNiSW

2013

2012

 1. KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych   [kopia]
 2. KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych [z błędem we wzorze]
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym   [kopia]

2011

 1. Zasady główne z 2011.11.25  [kopia]
 2. załącznik nr 1  [kopia]
 3. załącznik nr 2  [kopia]
 4. załącznik nr 2 - definicja monografii  [kopia]
 5. dodatkowe wyjaśnienia z listopada 2011; dokument usunięty 2012.09.19  [kopia]
 6. Krajowe naukowe ośrodki wiodące

Splendor, Expertus, cytowania

Lista czasopism punktowanych 2012

wg wykazu z 17 września 2012