Oprogramowanie

Baza lektur dla studentów

System pozwala na udostępnienie studentom bazy danych zawierającej wykazy lektur na dany rok akademicki

Wyszukiwanie wg:


Rejestrowane dane:

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - lektury