Oprogramowanie

Autokre@tywność - system Przepływu Informacji Naukowej (SPIN) (zintegrowany z bibliografią i bazą prac niepublikowanych)

Cele systemu:

system przepływu informacji naukowej, projekty badawcze

Zakres systemu:

System obejmuje wszelkie informacje na temat prac naukowych i badawczych:

Moduły systemu:

System Expertus®SPIN pozwala na integrację z bazami dorobku naukowego (bibliografia publikacji, prace niepublikowane), co zapewnia uzyskiwanie zestawień publikacji będących efektem projektu badawczego oraz możliwość dotarcia do projektów badawczych z poziomu opisu bibliograficznego. Archiwizacja całej dokumentacji tematów badawczych, zawierającej także wykaz dorobku publikacyjnego, pozwala na utworzenie usystematyzowanej bazy danych o badaniach naukowych, zawierającej materiały historyczne, specjalistyczne, służące tworzeniu priorytetowych kierunków badań i zintensyfikowaniu współpracy krajowej i zagranicznej, a także komercjalizacji osiągnięć naukowych. System Expertus®SPIN jest wspólnym osiągnięciem projektowo-wykonawczym firmy Splendor i {Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie}. Od kwietnia 2009 stanowi element intranetowej sieci informatycznej WIM i - w ścisłej współpracy z Sekcją Strategii i Rozwoju Badań Naukowych Wojskowego Instytutu Medycznego - jest modernizowany na bieżąco. Szczegółową ofertę wersji podstawowej (uniwersalnej) i możliwości dostosowania do konkretnych potrzeb na etapie wdrożenia przedstawiamy na życzenie. Referat dotyczący wdrożenia w Wojskowym Instytucie Medycznym został przedstawiony na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2009" i jest dostępny on-line (EBIB): {Integracja bibliografii dorobku naukowego z systemem przepływu informacji naukowej}.

Referat dotyczący wdrożenia w Wojskowym Instytucie Medycznym został przedstawiony na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2009" i jest dostępny on-line (EBIB): Integracja bibliografii dorobku naukowego z systemem przepływu informacji naukowej.
System Przepływu Informacji Naukowej (SPIN) - wersja dokumentacyjna dla bibliotek

Cele systemu:

Zakres systemu:

System obejmuje skrócone opisy prac naukowych i badawczych wraz z załącznikami

Moduły systemu:

System Expertus®SPIN w wersji dla bibliotek pozwala na prowadzenie ewidencji tematów badawczych.

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - system przepływu informacji naukowej