Wykaz instalacji oprogramowania Expertus®WWW obejmuje m.in.:

Wybór kategorii (u góry ekranu) pozwala na zawężenie wyświetlania do baz z określonej dziedziny.

Bibliografia dorobku naukowego w systemie Expertus Analiza bibliometryczna wg typów publikacji i wskaźników bibliometrycznych - przykład realizacji Ranking pracowników naukowych, jednostek organizacyjnych, wydziałów - przykład realizacji Bazy demonstracyjne w strukturze CDS/ISIS w Internecie 14bits Studio, São Paolo; http://www.14bits.com.br Institute for International Relations / Institut za Međunarodne Odnose, Zagreb Instytut Pamięci Narodowej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Dolnośląska Szkoła Wyższa Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Materiałów Elektronicznych w Warszawie Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Biblioteka Ministerstwa Sprawiedliwości RP
Uwaga: Bazy danych Biblioteki Technicznej dostępne wyłącznie w sieci Intranet Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska w Warszawie Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej Collegium Artium Biblioteka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
dawniej: Biblioteka Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Włókiennictwa, Łódź Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa Biblioteka Główna Wychowania Fizycznego, Poznań Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Biblioteka Główna Wychowania Fizycznego, Kraków Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
dawniej: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu, Kraków Państwowy Instytut Geologiczny Energoprojekt Kraków S.A.
Uwaga: Bazy danych Biblioteki Technicznej dostępne wyłącznie w sieci Intranet Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Marynarki Wojennej KGHM Cuprum Instytut Ciężkiej Sysntezy Organicznej Blachownia Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków
dawniej: Instytut Obróbki Skrawaniem Instytut Oskara Kolberga Instytut Technologii Drewna, Poznań
DREWINF - bazy danych na temat literatury branżowej z zakresu drzewnictwa i nauk pokrewnych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa Instytut Ochrony Roślin, Poznań Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(na serwerze Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych) Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Biblioteka Główna i Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin Biblioteka Główna Akademii Medycznej, Wrocław Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego, Warszawa Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego, Poznań Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego, Białystok Biblioteka Medyczna UMK, Bydgoszcz Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Biblioteka Główna Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego, Łódź Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UJ, Kraków Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź
obecnie w strukturach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biblioteka Naukowa Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa Biblioteka Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Biblioteka Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Biblioteka Uniwersytecka, Poznań Poznańska Izba Notarialna
(na podstawie licencji firmy Infoglob 2000) Interkl@sa Polski Program Edukacyjny Biblioteka Hurtownie

Dodatkowe informacje / more info: splendor@splendor.net.pl
http://www.splendor.net.pl