Udostępnianie dowolnych baz danych CDS/ISIS w sieci Internet - Expertus®WWW

Dokument zawiera: Niniejsza instrukcja dotyczy także sposobu wyszukiwania danych w bazach tworzonych bezpośrednio w systemie Expertus® (bez wykorzystywania systemu CDS/ISIS).
  Metoda udostępniania baz CDS/ISIS w sieciach Internet i Intranet
Expertus®WWW pozwala na udostępnienie w Internecie dowolnej bazy danych tworzonej w systemie CDS/ISIS. Oprogramowanie wykorzystuje zbiór odwrócony bazy CDS/ISIS i realizuje takie same funkcje wyszukiwawcze. Baza CDS/ISIS jest udostępniana w sposób dynamiczny.
Nie jest wymagana żadna konwersja lub przekształcanie bazy do innej postaci, wystarczy umieścić kopię bazy danych na serwerze.
Expertus®WWW dla baz ISIS zapewnia: Wszystkie powyższe punkty zilustrowane są prezentowaną poniżej demonstracyjną bazą danych.
W Internecie udostępnianych jest ponad 120 baz danych wykorzystujących system Expertus WWW, wdrożeniu systemu Expertus®WWW w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu poświecona jest publikacja zamieszczona w Przeglądzie Informacyjno-Dokumentacyjnym: wykaz publikacji.
  Warunki działania systemu
Oprogramowanie internetowe jest uniwersalne pod względem platformy systemowej i może działać na serwerach WWW wykorzystujących różne procesory (Intel, SPARC i inne) i systemy operacyjne: Zastosowanie oprogramowania Expertus®WWW nie wnosi żadnych zmian do rejestracji danych.
Dane nadal są wprowadzane do bazy przy użyciu standardowego pakietu CDS/ISIS.

  Demonstracyjna baza danych CDS/ISIS udostępniana przy użyciu systemu Expertus WWW
Expertus WWW udostępnia w sieciach Internet i Intranet dowolne bazy danych CDS/ISIS np. bibliografie publikacji, katalogi książek i czasopism bez względu na ich strukturę.
Poniższa baza demonstracyjna zawiera uproszczone opisy bibliograficzne książek.
Pola wyszukiwawcze są następujące:
  • nazwisko i imiona autora w osobnych podpolach
  • pola powtarzalne to autor i klasyfikacja (słowa kluczowe)
  • oprócz indeksowania całych pól, do indeksu pobierane są dodatkowo wszystkie słowa z pól tytuł, wydawca, klasyfikacja
  • możliwe jest przejrzenie indeksu każdego pola i wybór właściwego terminu
Wyszukiwanie można prowadzić w całej bazie lub w wybranych latach: 1997; 1996; 1995; 1994; 1993;
Wyniki można zawężać do dzieł opublikowanych w wybranych językach: polski; angielski; niemiecki; inne;

Formaty wyświetlania danych
  • wyniki mogą być wyświetlane w formacie określonym w plikach PFT bazy CDS/ISIS
  • w formacie podającym pełne nazwy pól np. Autor:, Tytuł:, Sygnatura:
  • w formacie podającym skrócone etykiety pól np. AU:, TY:, SG:
  • w formacie USMARC
  • w wybranych formatach niektóre pola opisu np. autor, hasła klasyfikacyjne są zaopatrzone w aktywne linki

Formularz wyszukiwawczy

Łączenie warunków: Format:
Wyszukiwanie wg poczatków maskowanie * lub $ tylko całe wyrazy
Język tekstu (brak wyboru = język dowolny): polski; angielski; niemiecki; inne;
Rok wydania (brak wyboru = wszystkie lata)
1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 1992; 1991; 1990; 1989; 1988;
1987; 1984; 1980; 1977; 1976; 1975; 1974; 1966; 1964; 1949;
Przykład wyszukiwania wg słów z tytułu
Łączenie warunków: Format:
Wyszukiwanie wg poczatków maskowanie * lub $ tylko całe wyrazy
Język tekstu (brak wyboru = język dowolny): polski; angielski; niemiecki; inne;
Rok wydania (brak wyboru = wszystkie lata)
1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 1992; 1991; 1990; 1989; 1988;
1987; 1984; 1980; 1977; 1976; 1975; 1974; 1966; 1964; 1949;

Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ( SHERLOCK AND HOLMES ) AND ( POLSKI OR ANGIELSKI )
Liczba odnalezionych rekordów: 2


1/2

Doyle Arthur Conan: Sherlock Holmes niepokonany.
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1960, 229 s.
Sygnatura: R01-1310; R01-1311
Klasyfikacja: beletrystyka * powieść kryminalna * powieść angielska


2/2

Doyle Arthur Conan: Przygody Sherlocka Holmesa.
Warszawa: Iskry, 1960, 435 s.
Sygnatura: R01-1410; R01-1411
Klasyfikacja: beletrystyka * powieść kryminalna * powieść angielska


W czasie przeglądania wyników wyszukiwania można korzystać z następujących opcji:
Przykład wyszukiwania wg sumy haseł klasyfikacyjnych
Łączenie warunków: Format:
Wyszukiwanie wg poczatków maskowanie * lub $ tylko całe wyrazy
Język tekstu (brak wyboru = język dowolny): polski; angielski; niemiecki; inne;
Rok wydania (brak wyboru = wszystkie lata)
1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 1992; 1991; 1990; 1989; 1988;
1987; 1984; 1980; 1977; 1976; 1975; 1974; 1966; 1964; 1949;

Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ( ( JĘZYKI PROGRAMOWANIA OR SYSTEMY OPERACYJNE ) ) AND ( POLSKI OR ANGIELSKI ) AND ( 1997 OR 1996 OR 1995 )
Liczba odnalezionych rekordów: 4


1/4

041 $a polski
100 $a Osiak, Sławomir
245 $a Programowanie w Windows / $c Sławomir Osiak.
260 $a Warszawa : $b Mikom , $c 1997
300 $a 226 s. tab. ryc. ilustr.
650 $a programowanie komputerów
650 $a języki programowania
650 $a programowanie obiektowe
650 $a systemy operacyjne
920 $a 83-7158-048-7
949 $x 14-1010
949 $x 14-1011


2/4

041 $a polski
100 $a Petzold, Charles
700 $a Yao, Paul
245 $a Programowanie Windows 95 / $c Charles Petzold, Paul Yao.
260 $a Warszawa : $b Oficyna Wydawnicza READ ME , $c 1997
300 $a 1114 s. tab. ryc.
650 $a programowanie komputerów
650 $a języki programowania
650 $a programowanie strukturalne
650 $a systemy operacyjne
920 $a 83-7147-059-2
949 $x F01-1050


3/4

041 $a angielski
100 $a Petzold, Charles
700 $a Yao, Paul
245 $a Programming Windows 95 / $c Charles Petzold, Paul Yao.
260 $a Redmond : $b Microsoft Press , $c 1996
300 $a 980 s. tab. ryc.
650 $a programowanie komputerów
650 $a języki programowania
650 $a programowanie strukturalne
650 $a systemy operacyjne
949 $x F01-1060


4/4

041 $a polski
100 $a Jamsa, Kris
700 $a Lalani, Suleiman Sam
700 $a Weakley, Steve
245 $a Programowanie WWW / $c Kris Jamsa, Suleiman Sam Lalani, Steve Weakley.
260 $a Warszawa : $b Mikom , $c 1997
300 $a 572 s. tab. ryc.
650 $a programowanie komputerów
650 $a języki programowania
650 $a systemy operacyjne
920 $a 83-7128-055-X
949 $x F01-1070

Przykład wyszukiwania z użyciem indeksu
Łączenie warunków: Format:
Język tekstu (brak wyboru = język dowolny): polski; angielski; niemiecki; inne;
Rok wydania (brak wyboru = wszystkie lata)
1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 1992; 1991; 1990; 1989; 1988;
1987; 1984; 1980; 1977; 1976; 1975; 1974; 1966; 1964; 1949;
Po naciśnięciu przycisku Indeks pojawi się alfabetyczny wykaz autorów począwszy od Hem:

HEMINGWAY ERNEST
JAMSA KRIS
KAMIŃSKI MARIAN
KERNIGHAM BRIAN
KORBICZ JÓZEF
KORPIKIEWICZ HONORATA
KUSSMANN RALF
LALANI SULEIMAN SAM
LEDGARD HENRY
LEM STANISŁAW
MACIESZCZAK ANDRZEJ
MANDERA WERNER
MARCOTTY MICHAEL
MIKKE JANUSZ
MORIBER HARRY
NEYMANN MONIKA
NIEDŹWIECKI HENRYK
OBUCHOWICZ ANDRZEJ
OSIAK SŁAWOMIR
Nowe wyszukiwanie

_
Po wybraniu pierwszego terminu Hemingway Ernest wyświetlą się ksiażki tego autora dostępne w języku angielskim (zgodnie z warunkiem wprowadzonym do formularza przed wyświetleniem indeksu).

Uwaga:

Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ( HEMINGWAY ERNEST ) AND ANGIELSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3


1/3

AU: Hemingway Ernest
TY: A Farewell to Arms
MW: Londyn
WD: Arrow Books
RW: 1994
SZ: 294 s.
IB: 0-09-991010-1
SG: 32-1200
KL: beletrystyka * literatura amerykańska * jezyk angielski - powieść


2/3

AU: Hemingway Ernest
TY: The Sun Also Rises
MW: Londyn
WD: Arrow Books
RW: 1993
SZ: 206 s.
IB: 0-09-990850-6
SG: 32-1170
KL: beletrystyka * literatura amerykańska * jezyk angielski - powieść


3/3

AU: Hemingway Ernest
TY: The Old Man And The Sea
MW: Londyn
WD: Arrow Books
RW: 1993
SZ: 110 s.
IB: 0-09-990840-9
SG: 32-1160
KL: beletrystyka * literatura amerykańska * jezyk angielski - powieśćTen sam wynik wyszukiwania wyświetlony w formacie USMARC:

Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ( HEMINGWAY ERNEST ) AND ANGIELSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3


1/3

041 $a angielski
100 $a Hemingway, Ernest
245 $a A Farewell to Arms / $c Ernest Hemingway.
260 $a Londyn : $b Arrow Books , $c 1994
300 $a 294 s.
650 $a beletrystyka
650 $a literatura amerykańska
650 $a jezyk angielski - powieść
920 $a 0-09-991010-1
949 $x 32-1200


2/3

041 $a angielski
100 $a Hemingway, Ernest
245 $a The Sun Also Rises / $c Ernest Hemingway.
260 $a Londyn : $b Arrow Books , $c 1993
300 $a 206 s.
650 $a beletrystyka
650 $a literatura amerykańska
650 $a jezyk angielski - powieść
920 $a 0-09-990850-6
949 $x 32-1170


3/3

041 $a angielski
100 $a Hemingway, Ernest
245 $a The Old Man And The Sea / $c Ernest Hemingway.
260 $a Londyn : $b Arrow Books , $c 1993
300 $a 110 s.
650 $a beletrystyka
650 $a literatura amerykańska
650 $a jezyk angielski - powieść
920 $a 0-09-990840-9
949 $x 32-1160


Expertus WWW pozwala na udostępnienie baz CDS/ISIS bezpośrednio, bez konwersji i przekształceń, korzystając w pełni ze zbioru odwróconego.
Oferujemy ponadto dodatkowe oprogramowania Expertus®INV pozwalające na pokonanie systemowych ograniczeń baz CDS/ISIS, umożliwiające m.in. indeksowanie w zbiorze odwróconym terminów o długości ponad 30 znaków.
Wykaz ponad 120 instalacji, uporządkowany wg nazw baz danych: instalacje

  Bibliometria w bazach bibliograficznych tworzonych w pakiecie CDS/ISIS
Dodatkowo w bazach dokumentujących dorobek naukowy pracowników uczelni lub instytutu możliwe jest uzyskiwanie szczegółowej analizy i statystyki bibliometrycznej w postaci tabelarycznej i graficznej (w postaci wykresów kołowych i słupkowych).
Pozwala to na uzyskanie informacji o: Powyższe dane są dostępne dla wszystkich prac objętych rejestracją (w wybranym roku lub zakresie lat), prac pochodzących z określonej jednostki organizacyjnej (wydział, jednostka niższego szczebla) oraz dla każdego autora.
Na życzenie udzielamy szczegółowych informacji związanych ze strukturą bazy CDS/ISIS.

Wykaz baz danych:


Bibliografia dorobku naukowego w systemie Expertus Analiza bibliometryczna wg typów publikacji i wskaźników bibliometrycznych - przykład realizacji Ranking pracowników naukowych, jednostek organizacyjnych, wydziałów - przykład realizacji Bazy demonstracyjne w strukturze CDS/ISIS w Internecie 14bits Studio, São Paolo; http://www.14bits.com.br Institute for International Relations / Institut za Međunarodne Odnose, Zagreb Instytut Pamięci Narodowej Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Dolnośląska Szkoła Wyższa Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Materiałów Elektronicznych w Warszawie Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Biblioteka Ministerstwa Sprawiedliwości RP
Uwaga: Bazy danych Biblioteki Technicznej dostępne wyłącznie w sieci Intranet Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska w Warszawie Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej Collegium Artium Biblioteka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
dawniej: Biblioteka Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Włókiennictwa, Łódź Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa Biblioteka Główna Wychowania Fizycznego, Poznań Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Biblioteka Główna Wychowania Fizycznego, Kraków Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
dawniej: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu, Kraków Państwowy Instytut Geologiczny Energoprojekt Kraków S.A.
Uwaga: Bazy danych Biblioteki Technicznej dostępne wyłącznie w sieci Intranet Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Akademia Marynarki Wojennej KGHM Cuprum Instytut Ciężkiej Sysntezy Organicznej Blachownia Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków
dawniej: Instytut Obróbki Skrawaniem Instytut Oskara Kolberga Instytut Technologii Drewna, Poznań
DREWINF - bazy danych na temat literatury branżowej z zakresu drzewnictwa i nauk pokrewnych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa Instytut Ochrony Roślin, Poznań Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(na serwerze Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych) Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi Biblioteka Główna i Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin Biblioteka Główna Akademii Medycznej, Wrocław Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego, Warszawa Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego, Poznań Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego, Białystok Biblioteka Medyczna UMK, Bydgoszcz Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Biblioteka Główna Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego, Łódź Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UJ, Kraków Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź
obecnie w strukturach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biblioteka Naukowa Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa Biblioteka Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Biblioteka Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Biblioteka Uniwersytecka, Poznań Poznańska Izba Notarialna
(na podstawie licencji firmy Infoglob 2000) Interkl@sa Polski Program Edukacyjny Biblioteka Hurtownie

Dodatkowe informacje / more info: splendor@splendor.net.pl
http://www.splendor.net.pl