Bibliografia dorobku naukowego pracowników Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Baza tworzona w Bibliotece Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Więcej informacji o bazie
© Biblioteka Naukowa Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi    |    Instrukcja
System Expertus © SPLENDOR, Poznań
Skróty nazw: jednostek organizacyjnych | wydziałów | typów publikacji | języków
Uwaga: W polu 'Tytuł pracy - słowa', '¬ródło - słowa' oraz w polu 'Dowolne słowa opisu' można wpisać kilka wyrazów lub pocz±tków wyrazów obok siebie przykład
(o tym, czy słowa trzeba kończyć gwiazdk± decyduje parametr Sposób wyszukiwania u dołu strony)

W pozostałych polach można wybrać termin z indeksu: przykład
Ł±czenie warunków:
Wybór lat: (brak wyboru - wszystkie lata)
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Tylko prace z: czasopism objętych List± Filadelfijsk± - Impact Factor
punktowane przez KBN;  
Tylko prace dostępne w Internecie        Tylko prace z dostępnym abstraktem
Format:
Sposób wyszukiwania patrz - instrukcja
Dane za rok bież±cy s± w trakcie rejestracji.


Biblioteka ICZMP